راه حل Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit

راه حل Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit

Centos

راه حل Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit

این مشکل وقتی به وجود می آید که ما درحال نصب یک پکیج هستیم اما ناگهان اتصالمان به سرور قطع میشود. هنگام استفاده ی دوباره از yum با پیامی مثل پیام زیر مواجه میشویم : (در این مورد در حال نصب پکیج go)


[root@server ~]# yum install gdrive2
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 1129.
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
The other application is: yum
Memory : 10 M RSS (360 MB VSZ)
Started: Tue May 29 18:26:10 2018 - 45:48 ago
State : Sleeping, pid: 1129
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
The other application is: yum
Memory : 10 M RSS (360 MB VSZ)
Started: Tue May 29 18:26:10 2018 - 45:50 ago
State : Sleeping, pid: 1129
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
The other application is: yum
Memory : 10 M RSS (360 MB VSZ)
Started: Tue May 29 18:26:10 2018 - 45:52 ago
State : Sleeping, pid: 1129
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
The other application is: yum
Memory : 10 M RSS (360 MB VSZ)
Started: Tue May 29 18:26:10 2018 - 45:54 ago
State : Sleeping, pid: 1129
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
The other application is: yum
Memory : 10 M RSS (360 MB VSZ)
Started: Tue May 29 18:26:10 2018 - 45:56 ago
State : Sleeping, pid: 1129

 

برای حل این مشکل ابتدا با استفاده همزمان از Ctrl و C از صفحه خارج میشویم (^C) سپس دستور زیر را اجرا میکنیم :

 

# kill -9 [شماره pid]

در این مورد بدین صورت میباشد :

 

[root@server ~]# kill 1129

 

سپس اگر پکیج ناقص نصب شده بهتر است با دستور yum remove [نام پکیج] آن را حدف کنیم.

آموزش های بیشتر در مورد لینوکس را میتوانید در صفحه ی آموزش لینوکس مشاهده نمایید.

red hat

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *